Tájékoztató a zöldhulladék begyűjtési időpontjában történt változásról

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Békés megyében az ingatlanhasználók által kötelezően igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.

FONTOS VÁLTOZÁS!
2020 évben Kardos település esetében a ZÖLDHULLADÉK begyűjtésére februártól HÉTFŐN kerül sor a gyűjtési naptárban meghatározottak szerint.

Január hónapban két alkalommal - január 20. (hétfő) és január 31. (péntek) - kerül sor a fenyőfák begyűjtésére. Januárban egyéb zöldhulladék begyűjtésére nem kerül sor.

Lomtalanítás: március 23. (hétfő)

A közszolgáltatásban biztosított házhoz menő hulladékgyűjtés és szállítás 2020 évben tervezett rendjét (kommunális-vegyes gyűjtési napok, szelektív, zöld gyűjtési napok, lomtalanítás időpontjai), naptári formában a települési Önkormányzatok számára megküldtük valamint a www.dareh.hu oldalon is elérhetőek.

Az Ingatlanhasználók a 2020 évi hulladékgyűjtési naptárat a 2019. IV. negyedévi számlával együtt kapják kézhez.

A hulladékszállítással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködését ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Az első negyedéves begyűjtési naptár.