Közbeszerzési terv 2010


Ajánlatkérő neve: Kardos Község Önkormányzata
Székhelye: 5552. Kardos, Gyomai út 24.
Beszerzés éve: 2010

I. Árubeszerzések

Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

II. Építési beruházások

Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 20.250.000.- 2010.május 15. Nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 19.135.000.- 2010.június 1. Nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás


III. Szolgáltatás megrendelések


Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


megvalósíthatósági tanulmány elkészítése


Intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok közbeszerzései:

…………………………….
I. Árubeszerzések

Beszerzés meghatározása, megnevezése
(tárgy, mennyiség) Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


II. Építési beruházások

Beszerzés meghatározása, megnevezése
(tárgy, mennyiség) Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


Kardos Község Önkormányzatának a 2010. évre vonatkozó költségvetése alapján egyéb, közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

Egyéb információk

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2015. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.


Kelt, 2010. április 22.

Jóváhagyta:
Brlás János
Polgármester