FELHÍVÁS - házi komposztáló edény igénylésére

Tisztelt Lakosság!

A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP- 1.1.1/2 F/0,9/11-2012-305 kódjelű pályázat keretében nyert
600 l-es házi komposztáló edény kerül díjmentesen használatba adásra a település lakosai részére.

 

A kiosztás feltételei:

Az igénylő

Belterületi és Csabai úti lakosok esetén, akik a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik:

  1. érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik;
  2. közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkezik, illetve vállalja, hogy a házi komposztáló edény átvételekor a díjhátralékot megfizeti
  3. vállalja a komposztálási feladatokat és az edény rendeltetésszerű és sérülésmentes használatát

Külterületi, kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba nem bevont ingatlantulajdonosok esetén:

  1. vállalja a komposztálási feladatokat és az edény rendeltetésszerű és sérülésmentes használatát

Egy háztartás csak egy komposztáló edényre nyújthat be igényt, melyet írásban kell megtenni a www.kardos.hu honlapról letölthető vagy a Hivatalban megtalálható igény bejelentő nyomtatvány kitöltésével.

Aki megfelel a fentebb részletezett feltételeknek térítésmentesen veheti át az igénylés leadáskor az igényelt házi komposztáló edényt az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 5552. Kardos, Árpád u. 16. sz. alatt az IKSZT nyitvatartási ideje alatt:

hétfőtől péntekig: 9.00 órától 12.00 óráig illetve 14.00 órától 18.00 óráig