Kardosi látogatás a Darócok találkozóján.

A KÁRPÁT-MEDENCEI DARÓCOK TALÁLKOZÓJA – A KÖZÖS EURÓPÁÉRT c. projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés


Részvétel:
A projekt lehetővé tette a találkozókat 830 állampolgár részvételével, akik közül 70 Kardos, Fülpösdaróc, Tibolddaróc és Beregdaróc települések (Magyarország), 45 Királydaróc település (Románia) 45 Vardaróc (Horvátország) 15 Pusztadaróc és Nádasdaróc (Románia), 5 Oberwart város (Ausztria), valamint 650 Nagydaróc és Panyidaróc települések (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Veľké Dravce/Nagydaróc település (Szlovákia) volt, 2018/07/06 és 2018/07/08 között.

Részletes leírás:

2018/07/06-án a téma a hátrányos helyzetű csoportok integrációja volt.

A vendégek a délutáni órákban érkeztek Nagydarócra, ahol a szervezőgárda a település polgármesterével az élen fogadta őket. A háromnapos rendezvénysorozat egyik fő eleme a Kárpát-medencei Darócok találkozója, ezért a projekt partnerek vállalták, hogy a delegációk összeállítása során lehetőséget nyújtanak a rendezvényen való részvételre olyan települések lakosai számára is, amelyek nevében szerepel a „Daróc” kifejezés. Ezáltal a vendégek zöme első ízben járt Nagydarócon. A küldöttségek bemutatkozását követően a helyi közösségi központban a résztvevők megismerkedhettek a hátrányos helyzetű célcsoportok szlovákiai támogatási rendszerével, majd ezt követően vitát folytattak a kisebbségek helyzetével és uniós jogállásával. A vacsorát követően tapasztalatcserére került sor a kirekesztéssel veszélyeztettettek társadalomba való beilleszkedését támogató tevékenységek terén, illetve a téma az unió szociális politikája volt.

2018/07/07-én a téma a Kárpát-medencei „Darócok“ találkozója volt a közös Európáért.

A nap történelmi megemlékezésekkel indult, ahol a vendégek a közeli Losonc város történelmi nevezetességeit látogatták meg. A nemrégiben felújított zsinagóga falai közt a részt vevők megtekintették a losonci zsidóság kulturális értékeit bemutató kiállítását, majd ehhez kapcsolódóan történész vezetésével eszmecserét folytattak a rasszizmus és az extrémizmus európai jelenségeiről. Visszatérve Nagydarócra (Veľké Dravce) a szakmai program elsősorban a szociális vállalkozások, a szociális foglalkoztatás lehetőségeire irányult. A projekt partnerek bemutatták az ehhez kapcsolódó tapasztalataikat és megismerkedtek a témához kapcsolódó szlovákiai törvényi keretekkel. A szociális foglalkoztatás terén a magyarországi partnerek rendelkeznek a legszélesebb tapasztalatokkal, amit megosztottak a többi résztvevővel. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a hagyományos ételek elkészítése a projekt partnerek aktív részvételével. Más nemzetek kultúrájának megismerése céljával a délutáni órákban a „Kárpát-medencei Darócok találkozója” néven kulturális fesztiválra került sor. A rendezvény a Darócok közös európai összetartozását jelképező kopjafa ünnepélyes leleplezésével indult. A fesztivál ideje alatt sajtótájékoztatót tartottak a helyi és regionális sajtó számára. A partnerek előadói mellett a kulturális programban aktív szerepet vállaltak a helyi és regionális fellépők is. A szervezők a kulturális seregszemle mellett párhuzamosan egyéb bemutató és foglalkoztató programokat is kínáltak a résztvevőknek. Az érdeklődők részt vehettek solymászbemutatón, kézműves- és alkotóműhelyi foglalkozásokon, lovagolhattak, veterán autókat, illetve a projekt partnereknél hagyományos népviseleteket tekinthettek meg, népi ételeket kóstolhattak, stb.. A gyermekeket speciális foglalkozató programmal várták, ahol nagy figyelmet szenteltek főleg a hátrányos helyzetű, illetve kirekesztéssel veszélyeztetett célcsoport aktív bekapcsolására. A nap közös tánccal és tűzijátékkal végződött.

2018/07/08 a téma az Európa jövőjéért való közös felelősségvállalás volt.

A reggelit követően a részt vevők kerekasztal beszélgetést folytattak az unió jövőjét és fejlődési irányait illetően. A vita zárásaként felhívták a figyelmet a jövő évi EP választásokra. A partnerek megegyeztek abban, hogy közösen lépnek fel a választásokon való minél magasabb részvétel elérése érdekében és a lakosokat voksolásra buzdítják. Ezután workshop keretén belül eszmecserét folytattak a szolidaritás fogalmának nemzeti és nemzetközi aspektusairól. A delegációk az ebéd előtt ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A délutáni órákban a projekt partnerek kiértékelték a háromnapos rendezvénysorozat eredményeit és az együttműködés szisztematikus folytatásában egyeztek meg.

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 1

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 2

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 3

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 4

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 5

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 6Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 7Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 8Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 9

Kardosi latogatas a Darocok talalkozojan 10