Meghívó - közmeghallgatás

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 21.-én 16.00 órától

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.

Az ülés helye: Községháza (Kardos, Gyomai út 24.)
Téma: 2019. évi költségvetés

Kardos, 2019. március 13.

Brlás János sk.
polgármester