Tájékoztató - 2016.11.29.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy Kardos Községi Önkormányzat Képviselőt-testülete 2016.november 29.-én megtartott ülésén döntött a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának előkészítéséről, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A tervezett módosítások, a partnerségi egyeztetés szabályai megtekinthetők az önkormányzat hirdetőtábláján, a hivatalban és itt letölthető:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint részleges módosítás esetén a véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban a kifüggesztést követő 10 napon belül írásban jelzik részvételi szándékukat.

A részvételi szándék bejelentésének végső határideje: 2016. december 12.

A részvételi szándék benyújtásának helye: Kardos Községi Önkormányzat 5552. Kardos, Gyomai út 24.

FELHÍVÁS - házi komposztáló edény igénylésére

Tisztelt Lakosság!

A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP- 1.1.1/2 F/0,9/11-2012-305 kódjelű pályázat keretében nyert
600 l-es házi komposztáló edény kerül díjmentesen használatba adásra a település lakosai részére.

Bővebben ...

Tájékoztató

Tisztelt Ingatlanhasználók! Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft., mint az Önök hulladékgazdálkodási szolgáltatója a 2016. április 01-óta életbe lépett változásokról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításával folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami hulladékgazdálkodási közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében.

Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) mely feladatául az állami szerepkör gyakorlati végrehajtását kapta, így a közszolgáltatási díjak beszedését, kintlévőségek kezelését is.

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a hulladékról szóló törvény rendelkezési értelmében a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.

Társaságunk az NHKV Zrt. partnereként, vele szoros együttműködésben azon dolgozik, hogy a számlázás korábban megszokott rendje mielőbb folytatódhasson. Törekszünk arra, hogy mindenki számára elfogadható megoldást találjunk a számlák mielőbbi kiküldésére, elkerülve a fizetendő összegek felhalmozódását, a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.

2016.08.01-től az Önök Közszolgáltatója az FBH-Nonprofit Kft., melynek alvállalkozója továbbra is a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

2016.04.01-07.31.-i időszakot még a Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza az NHKV Zrt nevében, de 2016.08.01-től már az FBH NP Kft. ezért kérjük fokozottan figyeljék a bankszámlaszámokat utalás esetén.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan szeptember hónapban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban.

Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik.

Kérjük tájékoztatásunk megértését, elfogadását és köszönjük türelmüket!

Tisztelettel:                                               Gyomaközszolg Nonprofit Kft.