Az agrárfórum-sorozat újabb állomásai

Az előző évek eredményességére alapozva idén is megrendezik az agrárfórum sorozatot, amely eddig Kertészszigeten, Bucsán, Ecsegfalván, Körösladányban volt, legutóbb pedig Örménykúton, Kardoson és Csabacsűdön tartották meg. Az érdeklődés egyre nagyobb a gazdálkodók körében, hiszen lassan közeleg a határidő, május 15-e, amikor a támogatási igényeket be kell adni.

Mára már hagyomány ez az agrárfórum, amelynek célja az egységes kérelembenyújtás segítése, a tavalyi év hibáinak kikerülése. A számok magukért beszélnek, hiszen egy év alatt közel a felére csökkentek a kérelmekkel kapcsolatos problémák – ismertette a fórumon Németh Tibor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Békés Megyei Kirendeltség vezetője.


Bővebben ...

IKSZT beruházás Kardoson

Elkészült Kardoson az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)

Kardos Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedései keretében meghirdetett 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján, Integrál Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre.

A beruházás megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az ÚMVP keretében nyújtott támogatás összege: 34 756 692,-Ft.
Az elnyert összeg jelentős részét, bruttó 28 406 751,- Ft-ot a beruházás kiadásai teszik ki.

Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére az önkormányzat nyílt közbeszerzést írt ki, mely eredményeként a kondorosi székhelyű Ép-Center Kft.-t bízta meg a kivitelezői feladatokkal, összesen nettó 19 132 944,- Ft értékben.

A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor. A nyertes kivitelező 2011. március 15-i határidővel vállalta és fejezte be a beruházást.

A támogatásból az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközökre nettó 6 266 220 Ft állt rendelkezésre.
A lakberendezési tárgyakra, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan egyszerűsített közbeszerzési eljárás került kiírásra.
Az eljárások eredményeként a lakberendezési tárgyak beszerzésére vonatkozóan a békéscsabai Nagy és Társa Kft.-vel nettó 4 848 700,- Ft összegben, az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozóan pedig a kondorosi ProfNet Informatikai Kft.-vel nettó 1 522 401,- Ft összegben került aláírásra a szállítási szerződés.

A fejlesztés által egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ jött létre, amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások körét, javítja az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségét, beleértve a kulturális tevékenységek fejlesztését, ezzel teret adva a lakosság számára a különféle igényeknek megfelelő közösségi programoknak. Mindennek alapját a régi funkcióját vesztett iskola épületének infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése adta.

A támogatási összeg magában foglalja az IKSZT működtetésére elszámolható kiadásokat is. Erre a célra az első évben 

3 200 000,- Ft, másodikban 2 200 000,- Ft, a harmadikban 1 100 000, Ft áll majd rendelkezésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A szolgáltatás várhatóan 2011. június 01.-vel indul.

Bízom abban, hogy az épület szolgáltatásait minél többen igénybe fogják majd venni és kellemes programokban és időtöltésben lesz részük.

Tisztelettel: Brlás János polgármester

Kardoson a hivatal akadálymentesítése megtörtént

Kardos Község Önkormányzata 2009-ben nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghirdetett Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-4.3.1-09-0038 számú konstrukció keretében, „Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala kardosi Kirendeltség mint multifunkcionális tér komplex akadálymentesítésére”.

A benyújtott pályázatunk célja az volt, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk a település minden lakója számára a helyi közszolgáltatásokhoz.

A beruházáshoz az önkormányzat bruttó 27.256.736,- Ft támogatást nyert el, amelyet 5 százalékos saját erővel egészít ki, mintegy 1,5 millió forinttal.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt előkészítésre 1 472 500 Ft-ot fordítottunk, (építési engedélyes tervek, kiviteli tervek stb.)
Projekt vezetése és pénzügyi elszámolások költségeire: 559.560,-Ft-ot.
A közbeszerzés költségeire: 300.000 Ft,-ot,
Építés felújításra: 25 250 394,-Ft-ot,
Műszaki ellenőr igénybevételének költségeire: 562 500,-Ft.
Rehabilitációs szakértő igénybevételére: 237 500 ,-Ft.
A nyilvánosság biztosítására pedig: 200 000 Ft,-ot.

Ezen feladatok, a pályázat szerves részét képezték.

A pályázaton elnyert összeg száz százalékát a beruházás megvalósítására fordítottunk, a kivitelezésre nyílt közbeszerzést írtunk ki.

Az első eljárás érvénytelen lett, mert az ajánlati ár magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
Így új, egyszerűsített közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, ami már eredményes lett.
A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor és a beruházás 2011. február 03-án elkészült.

A nyertes kivitelező, nettó 20.100.315 Ft beruházási összeggel a kondorosi Ép-Center Kft. lett, akinek szeretném ezúton is megköszönni munkáját.
A projekt a kardosi községháza épületében végzendő, önkormányzati feladatok komplex akadálymentesítésére irányult.

A kardosi Polgármesteri Hivatal Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, kardosi kirendeltségeként látja el funkcióját.

Az épületében a hivatali ügyintézés mellett, egyéb lakossági közszolgáltatásokat is ellátnak.
Az emeleten működik a mozgókönyvtárunk, és a közösségi internet hozzáférés, valamint itt történnek a testületi ülések és a kisseb tájékozatók pld. pályázati lehetőségekről, melyek nyilvánosak.

A munkálatok a teljes épületet érintették, és megoldották az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését.

Az átalakítás lehetővé tette a kultúrterembe való zavartalan bejutást is, az előtérben pedig egy akadálymentes WC került kialakításra.
A beépítésre kerülő lift, az emeletre való feljutást könnyíti meg az épület északkeleti oldalán. A hivatal hátsó bejárata, valamint a főbejárata az épület zavartalan megközelítése érdekében rámpával lett ellátva. Az épülethez szervesen kapcsolódik, két férőhelyes, akadálymentesített parkoló is. Az összekötő épületrész felett az emeleti bővítményben előtér, a meglévő vizesblokkok fölött pedig egy másik új mosdó helység került elhelyezésre. Az átalakított, illetve az új építésű helyeken, valamint a hivatali kirendeltség folyosóin a meglévő csúszós mettlachi helyett vezetősávval ellátott csúszásmentes greslapok kerültek.

A hallássérültek körülményeinek javítása érdekében két darab indukciós készülék került elhelyezésre. A további infokommunikációs akadálymentesítés érdekében, az akadálymentes WC vészjelzővel, irányfénnyel lett ellátva, a tájékozódást az épületen belül breil írással kiegészített táblák biztosítják.

Fenti átalakításokkal az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése biztosított lett.
Az épület szolgáltatásait az átalakítás során az idősebbek, mozgáskorlátozottak, a gyengén látók és a hallássérültek is teljeskörűen igénybe tudják így venni.