Kardos
község hivatalos weboldala

Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név) Kardos Község Önkormányzata
2. Székhely 5552. Kardos, Gyomai út 24.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) postafiók nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 66/292-121
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 66/292-230
6. Központi elektronikus levélcím Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. A honlap URL-je kardos.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Kardosi Kirendeltsége

T: 66/292-121,

Fax: 66/292-230

5552. Kardos, Gyomai út 24.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Dr. Szebegyinszki Attila jegyző
11. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: Ügyintézési nap, ügyfélfogadás nincs
Péntek: Ügyintézési nap, ügyfélfogadás nincs

A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra: 

 

Osztályok feladatai: 

A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Képviselő-testület tagjai:

  • Brlás János polgármester
  • Maginyecz András alpolgármester
  • Dr.Molnár Erika képviselő
  • Juhász Zoltán Zsolt képviselő
  • Vaskor Zoltán képviselő

Szerv vezetői:

Brlás János polgármester
T: 66/292-121, Fax: 66/292-230
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Szebegyinszki Attila jegyző

T.:66/589-300, Fax: 66/589-302
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Igazgatási Osztály

Szebegyinszki Pálné aljegyző

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénzügyi Osztály

Pusztainé Karsai Anita osztályvezető

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beruházási Osztály

Borkáné Pecsenya Ágnes osztályvezető

Tel: +36-66-589-300
Fax: +36-66-589-302
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Telefon: +36-66-589-300
Telefax: +36-66-589-302 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Többsincs Óvoda és Bőlcsöde

Telefon: +36-66-388-635
Fax: +36-66-388-635
Postai cím: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

www.kondoros.hu

www.tobbsincs.hu

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Lásd.1.pont

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Kardos Község Önkormányzatának többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, tulajdonrésszel az alábbi gazdálkodó szervezetekben rendelkezik:

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-012344
Adószám: 24283852-2-04

Alföldvíz Zrt.

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04
+36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégjegyzékszám: 04 09 009983
Adószám: 22714990-2-04

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nem veszélyes hulladék gyűjtése (fő tevékenység)
Folyékony hulladék gyűjtése

Alföldvíz Zrt.
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (Főtevékenység)

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Hulladék újrahasznosítása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Válkovszki Mihály ügyvezető 

Alföldvíz Zrt.
Vezérigazgató: dr. Csák Gyula
Vezérigazgató-helyettes: Nagy László
Gazdasági igazgató: Uhrmann Károly
Műszaki igazgató: Szeverényi György
Vagyongazdálkodási igazgató: Molnár Zsolt

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Hamza Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben 100.000.- Ft üzletrész

Alföldvíz Zrt.-ben 4.144.000.-Ft törzsrészvény

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban 740.000.- Ft üzletrész

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Kardos Község Önkormányzat által alapított közalapítvány nincs.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Lásd. 1. pont
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Lásd 1. pont

1.5. Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Kardos Község Önkormányzat által alapított lap nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Lásd.1. pont
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Lásd. 1. pont

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Békés Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízott: dr. Takács Árpád
Főigazgató: dr. Rákóczi Attila
Igazgató: dr. Krizsán Anita

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel.: (66)622-000 Fax:(66)622-001
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel.: +36-66-622-000
Fax: +36-66-622-001
Email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

 1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Kardos Község Önkormányzat által önállóan alapított költségvetési szerv nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Lásd 1. pont

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXX törvény

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet

az adatvédelmi és biztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Kardos Község Önkormányzata nem országos illetékességű szerv
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Kardos Község Önkormányzatának önként vállalt feladata nincs

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése szerkesztés alatt….
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe szerkesztés alatt….
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása szerkesztés alatt….
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege szerkesztés alatt….
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás szerkesztés alatt….
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő szerkesztés alatt….
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő szerkesztés alatt….
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája szerkesztés alatt….
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás szerkesztés alatt….
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szerkesztés alatt….

2.3. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
(szolgáltató:Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. Csabacsűd, Szabadság utca 41.
az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
(szolgáltató: DAREH Bázis Zrt. 5600 Békéscsaba, Külterület 0763/192)
az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás
(szolgáltató: Alföldvíz Zrt.)
A víziközmű-szolgáltatás ellátásának biztosításáról való gondoskodás magában foglalja a közműves ivóvízellátást, kezelést, melyet a víziközmű szolgáltató biztosít a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás a közszolgáltatások korlátozás nélkül igénybe vehetők a közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetekhez történő bejelentéssel
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A.§ (1) bekezdése, 47/B.§ (1) bekezdése, 2013. július 1-től-2014. december 31-ig 91.§-a, illetve Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65.§ (1) bekezdése 74.§ (2) bekezdés 3. pontja 76.§ (1) bekezdése

 2.4. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Kardos Község Önkormányzatnak saját fenntartású adatbázisa, nyilvántartása nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

- nyilvántartás önkormányzati adókról,

- szociális ellátások nyilvántartása

- települési szintű címnyilvántartás

- önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartás

- ebnyilvántartás

- méhészek nyilvántartása

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja csak az adott nyilvántartásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nincs

2.5. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Kardos Község Önkormányzatának nincs nyilvános kiadványa
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Lásd 1. pont
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Lásd 1. pont.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Lásd. 1. pont

2.6. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 15.§-17.§
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 32. §
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 24.§-26.§
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 5552. Kardos, Gyomai út 24.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Jegyzőkönyvek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Munkatervek

A Képviselő-testület és bizottsága nyílt ülései korlátozás nélkül látogathatók.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Képviselő-testület és bizottsága üléseiről nem készül képfelvétel.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Meghívók, előterjesztések
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Rendeletek

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Határozatok

Rendeletek

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Jegyzőkönyvek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Jegyzőkönyvek
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok jelenleg nincs közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepció, tervezet
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Lásd 4. pont
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Meghívók, előterjesztések
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Lásd. 4. pont

2.8. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Jelenleg a Képviselő-testület által kiírt pályázat nincs.

 2.9. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek

2.10. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kondorosi Közös Önkormányzat Igazgatási Osztály
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
T.:66/589-300, Fax: 66/589-302, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Dr. Szebegyinszki Attila jegyző
5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatigénylés hiánya miatt nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Jelenleg nincs ilyen szerződés
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Jelenleg nincs ilyen szerződés

 2.11. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Kardos Község Önkormányzatának különös közzétételi listája nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Kardos Község Önkormányzatának egyedi közzétételi listája nincs

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása jelenleg nincs

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ vizsgálat jelenleg nincs

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1.A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Jelenleg nincs

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Ilyen tanulmány nem készült.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházási statisztikai jelentések

 3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Éves beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2014. évi zárszámadás

2015. évi zárszámadás

2016. évi zárszámadás

2017. évi zárszámadás

2018. évi zárszámadás

2019. évi zárszámadás

2020. évi zárszámadás

2021. évi zárszámadás

3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatás nélkül: 5 fő

éves illetmény: 14.747.983.- Ft +járulék

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

éves illetmény: 8.866.945.- Ft + járulék

nem rendszeres juttatása: 198.760.- Ft

költségtérítése: 1.132.330.- Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve cafetéria 397.520.- Ft

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Kardos Község Önkormányzata fejlesztési támogatást nem nyújtott
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Lásd. 1. pont
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Lásd. 1. pont
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Lásd. 1. pont

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Kardos Község Önkormányzatának ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződése nincs.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Kardos Község Önkormányzatának koncessziós szerződése nincs

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Kardos Község Önkormányzatának ötmillió forintot meghaladó kifizetése nincs.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Éves közbeszerzési tervek

Kategória: /