Kardos
község hivatalos weboldala

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00066 - Közpark kialakítása Kardoson a falu központjában

Kedvezményezett: KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Közpark kialakítása Kardoson a falu központjában
Támogatás összege: 38 millió forint

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom:

Kardos Község Önkormányzatának célja, hogy az egykori vízmű terület a környező nagy park részévé váljon, közösségi pihenőpark legyen. Ezen cél a meglévő drótkerítés elbontásával és a feltáró úthálózat megtervezésével teremtődik meg. A területen az egészséges fák megőrzésén túl új egyedek telepítésére kerülne sor. A cserjeszint növényfajai esetében az ellenálló, települési környezetet elviselő növényfajok kiválasztása a cél, melyek virágdíszükkel vagy levélszínükkel intenzív színfoltot jelentenek, ugyanakkor nem mérgezőek, ill. díszes termést nem hoznak. Ezen felül virágágyak kialakítására, gyepesítésre is sor kerülne. A parkhasználatot támogatólag egy kerékpártároló kialakítása is tervezett, melynek közelében egy találkozó helyet paddal és díszkúttal alakítanánk ki. A teljes tervezési terület súlypontjában pedig egy lugas nyert elhelyezést, mely benne rögzített padokkal a pihenést szolgálja.

A terület egykor az Alföldvíz kezelésében volt, a használaton kívüli kút külső nem elbontható szerelvényeit apácaráccsal és kúszó növények telepítésével tervezzük eltakarni, illetve a területen raktárként használt- és jövőben is a zöldterület karbantartásához kapcsolódó - raktár külső festését és szintén apácaráccsal és kúszónövények telepítésével történő környezetbe illesztését irányoztuk elő. A gyalogos sétány- és térburkolatok a szükséges helyeken a legminimálisabb felülettel tervezettek, anyagukat tekintve kiselemes beton térkő burkolatok, nyomvonalvezetésében a felmerült közlekedési igényeket elégítik ki. Vízelvezetés: az építmények környezetében megoldott, a szomszédos ingatlanokra nincs átvezetve, helyben szikkad el a csapadékvíz. Az esélyegyenlőség szempontjait a tervezési területen figyelembe vették. A területen tervezett gyalogos sétányok egyenletes síkfelületűek, hosszirányú lejtésük max. 5%, keresztirányú lejtésük max. 1,5 %, a burkolat legkisebb szélessége 1,5 m, mely a mozgássérültek számára akadálymentes közlekedést tesz lehetővé. A gyalogos felületek csúszásmentes, egyenletes felületű kiselemes térkővel tervezettek, ahol a felületi egyenetlenségek nem lehetnek nagyobbak 5 mm-nél.

A rácsok és folyókák a legfeljebb 2x2 cm lyukbőséggel készülhetnek, a hosszanti perforációs a haladás irányára merőlegesen lehet elhelyezve. A vakok és gyengén látók tájékozódását a szegély mentén térelemek (növényzet, épület) eltérő megjelenése segíti. A lugas szabad belső szélessége és bejárata akadálymentes áthaladást biztosít. A terület a gyalogjárda irányából közvetlenül elérhető, illetve a hivatal felől egy korábbi beruházás során elkészült 2db akadálymentes parkoló a közforgalom számára nyitott, így ebből az irányából is közvetlenül kerekesszékkel és gyermekkocsival is akadálymentesen megközelíthető és használható a park. A tervezési területen padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, napelemes kandeláberek elhelyezése valósulna meg. A meglévő ejektoros kút cseréjét tervezzük, modern és ivókút céljára is alkalmas berendezés elhelyezésével.

A projekt kezdete: 2023.03.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00066

VP6-19.2.1.-54-11-21 - Mobilszínpad beszerzése Kardos községben

Inoblokk

Kedvezményezett neve: Kardos Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve: Helyi fejlesztések támogatása
Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1.-54-11-21
A projekt címe: Mobilszínpad beszerzése Kardos községben
A projekt azonosító száma: 3327974342
A szerződött támogatás összege: 7 996 955 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 95 %
A projekt tartalmának rövid bemutatása: Kardos Község Önkormányzata egy 60 m2-es mobilszínpadot szerez be a projekt keretében, egyéb kiegészítőkkel: önbeálló lépcső, védőkorlát, színpad és láb szállító eszköz. A projekt eredményeképp az önkormányzat saját mobilszínpaddal rendelkezik, aminek köszönhetően számára egyszerűbbé és gazdaságosabbá válik a rendezvényei megszervezése.
A projekt műszaki-szakmai jellemzői: 60m2 EVO-STAGE 1000 kül- és beltéri mobilszínpad kerül beszerzésre, mely 30 db 1m x 2m-es modulból áll. Ehhez tartozik 0,6-1m-ig fokozatmentesen állítható betűzhető lábgarnitúra. A biztonságos használat és megfelelő szállíthatóság érdekében 1 db önbeálló lépcső, 10 db védőkorlát, 3 db színpad és láb szállító eszköz megvásárlása is kerül.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

Leader logó

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023 - Egészségház

szechenyi 2020

Projekt címe: Kardos önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése - Egészségház

Kardos Község Önkormányzata 2018 februárjában a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 15,2 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.
A fejlesztés eredményeként a kardosi Egészségház energetikai felújítása történik meg. A felújítás révén 138 m2 felületen a homlokzati fal szigetelése, 89 m2 felületen födémszigetelés, 13,8 m2 felületen nyílászárócsere, továbbá a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése valósul meg. Ezen kívül kiépítésre kerül egy 4 kw-os napelem rendszer. A felújítás eredményeként várhatóan az érintett ingatlan kapcsán az energiafelhasználás hatékonysága javul; az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökken.

A megvalósítás helyszíne: 5552 Kardos, Gyomai út 22.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01-2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.kardos.hu oldalon található.

Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023
Kedvezményezett: Kardos Község Önkormányzata
Megítélt összeg: 15,2 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt befejezése: 2019.04.01.

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00024 - Polgármesteri Hivatal

szechenyi 2020

Projekt címe: Kardos önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése – Polgármesteri Hivatal

Kardos Község Önkormányzata 2018 márciusában a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 57,27 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.
A fejlesztés eredményeként a kardosi polgármesteri hivatalenergetikai felújítása történik meg. A felújítás révén 632 m2 felületen a homlokzati fal szigetelése, 553 m2 felületen tetőszigetelés, 82,8 m2 felületen nyílászárócsere valósul meg. A beruházás során a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése is megtörténik, továbbá egy 8 kw-os napelem rendszer is kiépítésre kerül. A felújítás eredményeként várhatóan az érintett ingatlan kapcsán az energiafelhasználás hatékonysága javul; az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökken.

A megvalósítás helyszíne: 5552 Kardos, Gyomai út 22.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01-2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.kardos.hu oldalon található.

Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00024
Kedvezményezett: Kardos Község Önkormányzata
Megítélt összeg: 57,27 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt befejezése: 2019.04.01.