Kardos
község hivatalos weboldala

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023 - Egészségház

szechenyi 2020

Projekt címe: Kardos önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése - Egészségház

Kardos Község Önkormányzata 2018 februárjában a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 15,2 millió Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.
A fejlesztés eredményeként a kardosi Egészségház energetikai felújítása történik meg. A felújítás révén 138 m2 felületen a homlokzati fal szigetelése, 89 m2 felületen födémszigetelés, 13,8 m2 felületen nyílászárócsere, továbbá a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése valósul meg. Ezen kívül kiépítésre kerül egy 4 kw-os napelem rendszer. A felújítás eredményeként várhatóan az érintett ingatlan kapcsán az energiafelhasználás hatékonysága javul; az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökken.

A megvalósítás helyszíne: 5552 Kardos, Gyomai út 22.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01-2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.kardos.hu oldalon található.

Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00023
Kedvezményezett: Kardos Község Önkormányzata
Megítélt összeg: 15,2 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt befejezése: 2019.04.01.

 

Kategória: /