IKSZT beruházás Kardoson 2010

Európai Uniós forrásból valósul meg az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.
Szolgáltató központ lesz az iskola helyén.
Kardos Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedései keretében meghirdetett 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre. A beruházás megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az ÚMVP keretében nyújtott támogatás összege: 34 756 692,- Ft.
Az elnyert összeg jelentős részét, bruttó 28 406 751,- Ft-ot a beruházás kiadásai teszik ki. Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére az önkormányzat nyílt közbeszerzést írt ki, mely eredményeként a kondorosi székhelyű Ép-Center Kft.-t bízta meg a kivitelezői feladatokkal, összesen nettó 19 132 944,- Ft értékben. A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor. A nyertes kivitelező 2011. március 15-i határidővel vállalta a beruházás befejezését.
A támogatásból az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközökre nettó 6 266 220 Ft áll rendelkezésre. A lakberendezési tárgyakra, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan egyszerűsített közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az eljárások eredményeként a lakberendezési tárgyak beszerzésére vonatkozóan a békéscsabai Nagy és Társa Kft.-vel nettó 4 848 700,- Ft összegben, az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozóan pedig a kondorosi ProfNet Informatikai Kft.-vel nettó 1 522 401,- Ft összegben került aláírásra a szállítási szerződés.
A fejlesztés által egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ jön létre, amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások körét, javítja az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségét, beleértve a kulturális tevékenységek fejlesztését, ezzel teret adva a lakosság számára a különféle igényeknek megfelelő közösségi programoknak. Mindennek alapját a régi funkcióját vesztett iskola épületének infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése adja.
A támogatási összeg magában foglalja az IKSZT működtetésére elszámolható kiadásokat is. Erre a célra az első évben 3 200 000,- Ft, másodikban 2 200 000,- Ft, a harmadikban 1 100 000, Ft áll rendelkezésre.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.