Tájékoztató - 2016.11.29.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy Kardos Községi Önkormányzat Képviselőt-testülete 2016.november 29.-én megtartott ülésén döntött a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának előkészítéséről, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A tervezett módosítások, a partnerségi egyeztetés szabályai megtekinthetők az önkormányzat hirdetőtábláján, a hivatalban és itt letölthető:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint részleges módosítás esetén a véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban a kifüggesztést követő 10 napon belül írásban jelzik részvételi szándékukat.

A részvételi szándék bejelentésének végső határideje: 2016. december 12.

A részvételi szándék benyújtásának helye: Kardos Községi Önkormányzat 5552. Kardos, Gyomai út 24.