Kardoson a hivatal akadálymentesítése megtörtént

Kardos Község Önkormányzata 2009-ben nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghirdetett Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-4.3.1-09-0038 számú konstrukció keretében, „Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala kardosi Kirendeltség mint multifunkcionális tér komplex akadálymentesítésére”.

A benyújtott pályázatunk célja az volt, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk a település minden lakója számára a helyi közszolgáltatásokhoz.

A beruházáshoz az önkormányzat bruttó 27.256.736,- Ft támogatást nyert el, amelyet 5 százalékos saját erővel egészít ki, mintegy 1,5 millió forinttal.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt előkészítésre 1 472 500 Ft-ot fordítottunk, (építési engedélyes tervek, kiviteli tervek stb.)
Projekt vezetése és pénzügyi elszámolások költségeire: 559.560,-Ft-ot.
A közbeszerzés költségeire: 300.000 Ft,-ot,
Építés felújításra: 25 250 394,-Ft-ot,
Műszaki ellenőr igénybevételének költségeire: 562 500,-Ft.
Rehabilitációs szakértő igénybevételére: 237 500 ,-Ft.
A nyilvánosság biztosítására pedig: 200 000 Ft,-ot.

Ezen feladatok, a pályázat szerves részét képezték.

A pályázaton elnyert összeg száz százalékát a beruházás megvalósítására fordítottunk, a kivitelezésre nyílt közbeszerzést írtunk ki.

Az első eljárás érvénytelen lett, mert az ajánlati ár magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
Így új, egyszerűsített közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, ami már eredményes lett.
A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor és a beruházás 2011. február 03-án elkészült.

A nyertes kivitelező, nettó 20.100.315 Ft beruházási összeggel a kondorosi Ép-Center Kft. lett, akinek szeretném ezúton is megköszönni munkáját.
A projekt a kardosi községháza épületében végzendő, önkormányzati feladatok komplex akadálymentesítésére irányult.

A kardosi Polgármesteri Hivatal Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, kardosi kirendeltségeként látja el funkcióját.

Az épületében a hivatali ügyintézés mellett, egyéb lakossági közszolgáltatásokat is ellátnak.
Az emeleten működik a mozgókönyvtárunk, és a közösségi internet hozzáférés, valamint itt történnek a testületi ülések és a kisseb tájékozatók pld. pályázati lehetőségekről, melyek nyilvánosak.

A munkálatok a teljes épületet érintették, és megoldották az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését.

Az átalakítás lehetővé tette a kultúrterembe való zavartalan bejutást is, az előtérben pedig egy akadálymentes WC került kialakításra.
A beépítésre kerülő lift, az emeletre való feljutást könnyíti meg az épület északkeleti oldalán. A hivatal hátsó bejárata, valamint a főbejárata az épület zavartalan megközelítése érdekében rámpával lett ellátva. Az épülethez szervesen kapcsolódik, két férőhelyes, akadálymentesített parkoló is. Az összekötő épületrész felett az emeleti bővítményben előtér, a meglévő vizesblokkok fölött pedig egy másik új mosdó helység került elhelyezésre. Az átalakított, illetve az új építésű helyeken, valamint a hivatali kirendeltség folyosóin a meglévő csúszós mettlachi helyett vezetősávval ellátott csúszásmentes greslapok kerültek.

A hallássérültek körülményeinek javítása érdekében két darab indukciós készülék került elhelyezésre. A további infokommunikációs akadálymentesítés érdekében, az akadálymentes WC vészjelzővel, irányfénnyel lett ellátva, a tájékozódást az épületen belül breil írással kiegészített táblák biztosítják.

Fenti átalakításokkal az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése biztosított lett.
Az épület szolgáltatásait az átalakítás során az idősebbek, mozgáskorlátozottak, a gyengén látók és a hallássérültek is teljeskörűen igénybe tudják így venni.

Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése

Javában zajlik a kardosi Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése. A mozgáskorlátozottak is otthonosan mozoghatnak.
Kardos Község Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) meghirdetett Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-4.3.1-09-0038 számú konstrukció keretében, a kardosi Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére. A beruházáshoz az önkormányzat bruttó 27.256.736,- Ft támogatást nyert el, amelyet 5 százalékos saját erővel egészít ki.
A projekt a kardosi községháza épületének komplex akadálymentesítésére irányul. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert a kardosi Polgármesteri Hivatal – az elmúlt években végrehajtott kistérségi államigazgatási struktúra átalakítás után – Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kardosi kirendeltségeként látja el funkcióját.
Az épületében a hivatali ügyintézés mellett egyéb lakossági közszolgáltatásokat is ellátnak. Az emeleten működik a mozgókönyvtár, és a közösségi internet hozzáférést is ezen a szinten alakították ki. A munkálatok a teljes épületet érintik, és megoldják az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését.
Az elnyert összeg száz százalékát a beruházás megvalósítására fordítják, a kivitelezésre nyílt közbeszerzést írtak ki. Az első eljárás érvénytelen lett, mert az ajánlati ár magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg. Új, egyszerűsített közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, ami már eredményes lett. A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor. A nyertes kivitelező, nettó 20.100.315 Ft beruházási összeggel a kondorosi Ép-Center Kft. lett, aki 2011. február 3-i határidővel vállalta a beruházás befejezését.
A rekonstrukció eredményeként a hivatal épülete teljes körűen akadálymentesített lesz. Az átalakítás lehetővé teszi a kultúrterembe való zavartalan bejutást is, az előtérben pedig egy akadálymentes WC-vel kerül kialakításra. A beépítésre kerülő lift, az emeletre való feljutást könnyíti meg az épület északkeleti oldalán. A hivatal hátsó bejárata, valamint a főbejárata az épület zavartalan megközelítése érdekében rámpával lesz ellátva. Az épülethez szervesen kapcsolódik, két férőhelyes, akadálymentesített parkoló is. Az összekötő épületrész felett az emeleti bővítményben előtér, a meglévő vizesblokkok fölött pedig egy másik új mosdó helység kerül elhelyezésre. Az átalakított, illetve az új építésű helyeken, valamint a hivatali kirendeltség folyosóin a meglévő csúszós mettlachi helyett vezetősávval ellátott csúszásmentes greslapok kerülnek.
A hallássérültek körülményeinek javítása érdekében három darab indukciós készülék elhelyezése indokolt. A további infokommunikációs akadálymentesítés érdekében az akadálymentes WC és a kijáratokhoz vezető utak irányfénnyel, jelzőhanggal lesznek ellátva, a tájékozódást az épületen belül breil írással kiegészített táblák biztosítják.
Fenti átalakításokkal az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése biztosított lesz.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

IKSZT beruházás Kardoson 2010

Európai Uniós forrásból valósul meg az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.
Szolgáltató központ lesz az iskola helyén.
Kardos Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedései keretében meghirdetett 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre. A beruházás megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az ÚMVP keretében nyújtott támogatás összege: 34 756 692,- Ft.
Az elnyert összeg jelentős részét, bruttó 28 406 751,- Ft-ot a beruházás kiadásai teszik ki. Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére az önkormányzat nyílt közbeszerzést írt ki, mely eredményeként a kondorosi székhelyű Ép-Center Kft.-t bízta meg a kivitelezői feladatokkal, összesen nettó 19 132 944,- Ft értékben. A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor. A nyertes kivitelező 2011. március 15-i határidővel vállalta a beruházás befejezését.
A támogatásból az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközökre nettó 6 266 220 Ft áll rendelkezésre. A lakberendezési tárgyakra, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan egyszerűsített közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az eljárások eredményeként a lakberendezési tárgyak beszerzésére vonatkozóan a békéscsabai Nagy és Társa Kft.-vel nettó 4 848 700,- Ft összegben, az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozóan pedig a kondorosi ProfNet Informatikai Kft.-vel nettó 1 522 401,- Ft összegben került aláírásra a szállítási szerződés.
A fejlesztés által egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ jön létre, amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások körét, javítja az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségét, beleértve a kulturális tevékenységek fejlesztését, ezzel teret adva a lakosság számára a különféle igényeknek megfelelő közösségi programoknak. Mindennek alapját a régi funkcióját vesztett iskola épületének infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése adja.
A támogatási összeg magában foglalja az IKSZT működtetésére elszámolható kiadásokat is. Erre a célra az első évben 3 200 000,- Ft, másodikban 2 200 000,- Ft, a harmadikban 1 100 000, Ft áll rendelkezésre.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tájékoztató a választás eredményéről

TÁJÉKOZTATÓ
polgármester és egyéni listás választás eredményéről


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 274


Polgármester-választás

Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 17
Érvényes szavazólapok száma: 257

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Brlás János FIDESZ-KDNP 257


Megválasztott polgármester neve: BRLÁS JÁNOS FIDESZ-KDNP

Egyéni listás képviselő-választás

Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 3
Érvényes szavazólapok száma: 271
Érvényes szavazatok száma: 915

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Benka Pál független jelölt 58
Berta Róbert Jobbik 70
Fábri Judit FIDESZ-KDNP 101
Juhász Zoltán Zsolt FIDESZ-KDNP 110
Konstantinovics Pál független jelölt 61
Maginyecz András független jelölt 152
Dr.Molnár Erika független jelölt 177
Pecsenya Jánosné független jelölt 74
Vaskor Zoltán FIDESZ-KDNP 112

Megválasztott képviselők neve

DR.MOLNÁR ERIKA
MAGINYECZ ANDRÁS
VASKOR ZOLTÁN FIDESZ-KDNP
JUHÁSZ ZOLTÁN ZSOLT FIDESZ-KDNP


Tájékoztató
megyei listás választás eredményéről


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 274
Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 8
Érvényes szavazok száma: 266

Érvényes szavazatok száma listánként:
FIDESZ-KDNP 187
MSZP 26
JOBBIK 53


TÁJÉKOZTATÓ
Időközi országgyűlési képviselők választásáról


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 607
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 607
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 272
Urnában lévő szavazólapok száma: 272
Érvénytelen szavazólapok száma: 5
Érvényes szavazok száma: 267

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Dankó Béla FIDESZ KDNP 200
Fonád Zoltán LMP 10
Földesi Zoltán MSZP 16
Samu Tamás Gergő JOBBIK 41