IKSZT beruházás Kardoson 2010

Európai Uniós forrásból valósul meg az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.
Szolgáltató központ lesz az iskola helyén.
Kardos Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedései keretében meghirdetett 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása és működtetése jogcímre. A beruházás megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az ÚMVP keretében nyújtott támogatás összege: 34 756 692,- Ft.
Az elnyert összeg jelentős részét, bruttó 28 406 751,- Ft-ot a beruházás kiadásai teszik ki. Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére az önkormányzat nyílt közbeszerzést írt ki, mely eredményeként a kondorosi székhelyű Ép-Center Kft.-t bízta meg a kivitelezői feladatokkal, összesen nettó 19 132 944,- Ft értékben. A szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására 2010. október 25-én került sor. A nyertes kivitelező 2011. március 15-i határidővel vállalta a beruházás befejezését.
A támogatásból az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközökre nettó 6 266 220 Ft áll rendelkezésre. A lakberendezési tárgyakra, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan egyszerűsített közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az eljárások eredményeként a lakberendezési tárgyak beszerzésére vonatkozóan a békéscsabai Nagy és Társa Kft.-vel nettó 4 848 700,- Ft összegben, az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozóan pedig a kondorosi ProfNet Informatikai Kft.-vel nettó 1 522 401,- Ft összegben került aláírásra a szállítási szerződés.
A fejlesztés által egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ jön létre, amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások körét, javítja az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségét, beleértve a kulturális tevékenységek fejlesztését, ezzel teret adva a lakosság számára a különféle igényeknek megfelelő közösségi programoknak. Mindennek alapját a régi funkcióját vesztett iskola épületének infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése adja.
A támogatási összeg magában foglalja az IKSZT működtetésére elszámolható kiadásokat is. Erre a célra az első évben 3 200 000,- Ft, másodikban 2 200 000,- Ft, a harmadikban 1 100 000, Ft áll rendelkezésre.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tájékoztató a választás eredményéről

TÁJÉKOZTATÓ
polgármester és egyéni listás választás eredményéről


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 274


Polgármester-választás

Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 17
Érvényes szavazólapok száma: 257

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Brlás János FIDESZ-KDNP 257


Megválasztott polgármester neve: BRLÁS JÁNOS FIDESZ-KDNP

Egyéni listás képviselő-választás

Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 3
Érvényes szavazólapok száma: 271
Érvényes szavazatok száma: 915

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Benka Pál független jelölt 58
Berta Róbert Jobbik 70
Fábri Judit FIDESZ-KDNP 101
Juhász Zoltán Zsolt FIDESZ-KDNP 110
Konstantinovics Pál független jelölt 61
Maginyecz András független jelölt 152
Dr.Molnár Erika független jelölt 177
Pecsenya Jánosné független jelölt 74
Vaskor Zoltán FIDESZ-KDNP 112

Megválasztott képviselők neve

DR.MOLNÁR ERIKA
MAGINYECZ ANDRÁS
VASKOR ZOLTÁN FIDESZ-KDNP
JUHÁSZ ZOLTÁN ZSOLT FIDESZ-KDNP


Tájékoztató
megyei listás választás eredményéről


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 615
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 274
Urnában lévő szavazólapok száma: 274
Érvénytelen szavazólapok száma: 8
Érvényes szavazok száma: 266

Érvényes szavazatok száma listánként:
FIDESZ-KDNP 187
MSZP 26
JOBBIK 53


TÁJÉKOZTATÓ
Időközi országgyűlési képviselők választásáról


Szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 607
Szavazás befejezésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 607
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 272
Urnában lévő szavazólapok száma: 272
Érvénytelen szavazólapok száma: 5
Érvényes szavazok száma: 267

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Dankó Béla FIDESZ KDNP 200
Fonád Zoltán LMP 10
Földesi Zoltán MSZP 16
Samu Tamás Gergő JOBBIK 41

Közbeszerzési terv 2010


Ajánlatkérő neve: Kardos Község Önkormányzata
Székhelye: 5552. Kardos, Gyomai út 24.
Beszerzés éve: 2010

I. Árubeszerzések

Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

II. Építési beruházások

Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 20.250.000.- 2010.május 15. Nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 19.135.000.- 2010.június 1. Nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás


III. Szolgáltatás megrendelések


Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


megvalósíthatósági tanulmány elkészítése


Intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok közbeszerzései:

…………………………….
I. Árubeszerzések

Beszerzés meghatározása, megnevezése
(tárgy, mennyiség) Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


II. Építési beruházások

Beszerzés meghatározása, megnevezése
(tárgy, mennyiség) Beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Beszerzés tervezett kezdete Alkalmazott/választott eljárás típus Megjegyzés
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések


Kardos Község Önkormányzatának a 2010. évre vonatkozó költségvetése alapján egyéb, közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

Egyéb információk

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2015. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.


Kelt, 2010. április 22.

Jóváhagyta:
Brlás János
Polgármester

Körjegyzőség létrehozása

Értesítjük a lakosságot, hogy 2008. január 1-től Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületével aláírt körjegyzőségi megállapodás miatt Kardos Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűnt.
A Polgármesteri Hivatal feladatait Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
A Képviselő-testület szükségesnek tartotta, hogy Kardoson hivatali kirendeltség működjön, ezért VÁLTOZATLAN ÜGYFÉLFOGADÁS MELLETT A LAKOSSÁG HELYBEN INTÉZHETI ÜGYEIT.