Kardosi látogatás a Darócok találkozóján.

A KÁRPÁT-MEDENCEI DARÓCOK TALÁLKOZÓJA – A KÖZÖS EURÓPÁÉRT c. projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés


Részvétel:
A projekt lehetővé tette a találkozókat 830 állampolgár részvételével, akik közül 70 Kardos, Fülpösdaróc, Tibolddaróc és Beregdaróc települések (Magyarország), 45 Királydaróc település (Románia) 45 Vardaróc (Horvátország) 15 Pusztadaróc és Nádasdaróc (Románia), 5 Oberwart város (Ausztria), valamint 650 Nagydaróc és Panyidaróc települések (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Veľké Dravce/Nagydaróc település (Szlovákia) volt, 2018/07/06 és 2018/07/08 között.

Részletes leírás:

2018/07/06-án a téma a hátrányos helyzetű csoportok integrációja volt.

A vendégek a délutáni órákban érkeztek Nagydarócra, ahol a szervezőgárda a település polgármesterével az élen fogadta őket. A háromnapos rendezvénysorozat egyik fő eleme a Kárpát-medencei Darócok találkozója, ezért a projekt partnerek vállalták, hogy a delegációk összeállítása során lehetőséget nyújtanak a rendezvényen való részvételre olyan települések lakosai számára is, amelyek nevében szerepel a „Daróc” kifejezés. Ezáltal a vendégek zöme első ízben járt Nagydarócon. A küldöttségek bemutatkozását követően a helyi közösségi központban a résztvevők megismerkedhettek a hátrányos helyzetű célcsoportok szlovákiai támogatási rendszerével, majd ezt követően vitát folytattak a kisebbségek helyzetével és uniós jogállásával. A vacsorát követően tapasztalatcserére került sor a kirekesztéssel veszélyeztettettek társadalomba való beilleszkedését támogató tevékenységek terén, illetve a téma az unió szociális politikája volt.

Bővebben...

EFOP 1.5.3-16-2017-000064 - Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

szechenyi 2020

2018. | 06. | 27.

Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

Szarvas Kistérség 5 települése konzorciumi együttműködés keretében benyújtott EFOP-1.5.3-16-2017-00064 kódszámú, és „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című támogatási kérelme bruttó 299,72 millió Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A konzorcium tagjai: Szarvas Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Kardos Község Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata.

Bővebben...