Szolgáltatások a településen

Védőnő

Védőnő

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
 keretében:

védőnő: Hipszki Jánosné

Rendelési idő: kedd 8.00-10.00 óráig

Kategória: